Valentýnská nabídka se slevou až 50 %

800 114 118

Volejte zdarma (po–pá: 8–18)

Přihlášení

Slzení očí: Proč slzíme a k čemu je slzivost dobrá

Co je slzivost?

Slzivost neboli epifora znamená zvýšené vylučování slz, které může vznikat reflexním podrážděním oka při některých očních onemocněních, například při zánětu a úrazu. Další příčinou může být psychický stav (slzy při pláči i smíchu).

Jak vznikají slzy?

Slzy se tvoří v slzném ústrojí, které se dělí na část slzotvornou a slzovodnou.

slzivost ocislzotvorné složce patří slzná žláza a přídatné slzné žlázky, vyskytující se ve víčkách a ve spojivce. Slzná žláza se nachází v zevní horní části očnice a skládá se z víčkové a očnicové části. Očnicová část obsahuje mnoho vývodů, které přecházejí do části víčkové. Odtud pak společně ústí skrz spojivku do spojivkového vaku, kam ústí též vývody menších slzných žlázek. Slzovodná složka pak odvádí slzy do nosní dutiny. Pomocí očních pohybů a mrkání jsou slzy rovnoměrně roztírány po povrchu oka, z něhož se určitá část slz vypaří a zbytek odtéká do vnitřního koutku. Zde vznikne slzné jezírko, odkud slzy dále odcházejí odvodnými cestami – do nich patří: slzné body, slzné kanálky, slzný váček a nosní slzovod. Slzné body se vyskytují na okrajích dolního a horního víčka ve vnitřním koutku a rovnou přecházejí v slzné kanálky, které se spojí a společně vedou do slzného váčku. Slzný váček ústí do nosního slzovodu, jenž funguje jako spojnice slzného váčku s nosem.

Jak se slzami souvisí mrkání?

Odtoku slz napomáhá mrkání a oční pohyby. Mrkání má několik funkcí, které se dělí se na: reflexní, spontánní a mrkání ovládané vůlí. Reflexní mrkání chrání před prachem, světlem a podrážděním; spontánní mrkání je naproti tomu většinou spojeno s pohyby hlavy. Každý člověk v průměru mrkne více než 14 000krát za den a jedno mrknutí trvá přibližně dvě desetiny sekundy. Mrkání závisí na typu činnosti, kterou právě vykonáváme. Například při práci s počítačem mrkáme podstatně méně než při jiných činnostech, což může vyvolávat nepříjemné pocity hlavně u lidí se sníženou slzivostí nebo u nekterých nositelů kontaktních čoček.

Co je slzný film

Úkolem slzného filmu je udržovat rohovku čistou, hladkou a lesklou tak, aby správně plnila optické funkce, a zároveň ji chrání před podrážděním, vysycháním, poraněním, infekcí a cizími tělísky. Další důležitou rolí slzného filmu je jeho účast při metabolických procesech rohovky. Slzný film je rovnoměrně distribuován při mrkání v průměru každých 5–10 vteřin. 

Integrita slzného filmu je zcela zásadní pro bezpečné a pohodlné nošení kontaktních čoček.

Slzný film obsahuje tři různé vrstvy, přičemž každá z nich má jinou funkci. Jedná se o vrstvy lipidovou, vodnou a mukózní.

Lipidová vrstva

Lipidová vrstva tvoří vnější povrch slzného filmu a je produkována Meibomovými žlázami. Její hlavní funkcí je zabránit odpařování nitrooční tekutiny. Zabraňuje také tomu, aby slzy kapaly z oka stabilizací slzného filmu.

Vodná vrstva

Vodná vrstva tvoří většinu toho, čemu říkáme slzy. Produkují ji slzné žlázy a zásobuje epitel rohovky živinami a atmosférickým kyslíkem. Má také antibakteriální účinky a čistí povrch oka tím, že vyplavuje nakumulované částice a bakterie.

Mukózní vrstva

Nejvnitřnější vrstva slzného filmu se skládá z hlenu, který je produkován spojivkami. Výrazně snižuje tlak na povrchu oka. Pomáhá také ke snadnému a rovnoměrnému rozprostření vodné vrstvy na rohovce, což je důležité pro ostrost vidění.

Proč jsou slzy důležité?

slzivost ociSlzy hrají velkou roli při látkové výměně a průhlednosti rohovky. Slzný film se velkou měrou podílí na přísunu kyslíku k rohovce, a tudíž i její výživě. Z tohoto důvodu je slzivost velmi důležitá při nošení kontaktních čoček. Kontaktní čočkou totiž rohovku překryjeme a tím v tomto místě do jisté míry zkomplikujeme oběh slz a metabolismus rohovky.

Při nedostatečné tvorbě slz zpravidla dochází u nositelů měkkých hydrofilních kontaktních čoček k osychání a dráždění oka usazeninami mazových částí slzného filmu, čímž vzniká pocit nepohodlí v oku. Nedostatečná tvorba slz bývá buď vrozená, nebo se vyskytuje při poruchách slzné žlázy (např. atrofie vzniká v důsledku senility, zánětů slzné žlázy a někdy i po obrně nebo operaci mozku). V případě tvrdých čoček je při nedostatečné produkci slz narušena adheze neboli přilnavost čočky k oku. V opačném případě, tedy při nadměrné sekreci slz, mohou čočky na oku jakoby „plavat“, ovšem to může být též způsobeno nevhodnými parametry čočky, jako jsou její zakřivení či průměr.

Syndrom suchého oka

Snížená tvorba slz může způsobovat syndrom suchého oka (onemocnění vyznačující se poruchou tvorby a toku slz nebo jejich abnormálním složením). Vliv na zhoršování onemocnění mají infekce, nošení kontaktních čoček, chemické látky, jako jsou některé léky a drogy, počasí – vítr, horko, sucho. Oči jsou při syndromu suchého oka unavené, často pálí nebo svědí. Onemocnění může vzniknout v každém věku. Náchylnější bývají samozřejmě starší lidé, u nichž produkce slz s věkem klesá. Častěji se objevuje také u žen po přechodu nebo během něj. Může souviset i s celkovou dehydratací organismu nebo se projevit při kloubních potížích.

Co jsou umělé slzy?

Umělé slzy jsou zvlhčující kapky do očí, které nahrazují chybějící tekutinu normálních slz při pocitech suchého oka. Jedná se o preparáty, které lze souběžně používat s kontaktními čočkami nebo roztoky na kontaktní čočky, pokud nejsou na olejové bázi. Při trvalých potížích je ovšem nutná celková léčba.

Prevence proti suchým očím

  • Bránit dehydrataci.
  • Chránit oči před průvanem.
  • Zaručit dostatečný odpočinek pro oči.
  • Správné umístění a typ monitoru (pohled směřuje shora).
  • Používání roztoku na kontaktní čočky bez konzervantů

Komentáře

    Žádný dotaz...

    Údaje označené * jsou povinné