Právě teď: Výprodej slunečních brýlí Lentiamo

Přihlášení

Informace o zpracovávání osobních údajů

 1. Společnost Lentiamo s.r.o. se sídlem Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, IČ 261 04 784, zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 14226 a společnost Maternia, E-commerce, s. r. o. se sídlem Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, Česká republika, IČ 067 063 216, zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, složka 27112 zpracovává v rámci kupní smlouvy ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“) následující osobní údaje kupujících:
  1. v případě jednotlivce:
   • Jméno, příjmení;
   • Emailovou adresu;
   • Telefonní číslo;
   • Adresu;
   • ISIC kartu;
   • Sphere kartu;
   • Benefit plus

   v případě koupě dioptrických brýlí online

   • fotografii (v případě jejího poskytnutí prodávajícímu)
  1. v případě společnosti:
   • Jméno, příjmení;
   • Název společnosti;
   • E-mailovou adresu;
   • Telefonní číslo;
   • Adresu sídla
  2. pro oba případy:
   • Platební karta (poslední čtyřčíslí, expirace, typ) – pokud povolíte zapamatování.
   • IP adresa, ze které byl proveden nákup (pouze po dobu tří let)
   • Vámi nastavené datum připomenutí dalšího nákupu – pokud si pro službu Čočkohlídač nastavíte na vlastní datum
   • Soubory cookies za účelem:
    • Měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
    • Fungování webových stránek.

    Můžete se také podívat na podrobné informace o cookies, které na našich webových stránkách používáme.

  v souladu s platnými právními předpisy, a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

 2. Společnost Lentiamo s.r.o. poskytne vaše údaje třetím stranám pouze v míře, která je nezbytná pro plnění smlouvy nebo zákonných povinností.

  Těmito třetími stranami jsou:

  1. poskytovatel e-mailového nebo analytického softwaru (např. Google Analytics, Google Ads, Mailgun)
  2. poskytovatelé softwaru zákaznické podpory (např. Groove)
  3. výdejní místa, pokud si zákazník zvolí tuto možnost dodání
  4. poskytovatelé poštovních služeb (např. Česká pošta, PPL)
  5. poskytovatelé platebních služeb (např. vydavatelé debetních karet, PayPal, Klarna)
  6. společnosti pro vymáhání pohledávek, právní a daňoví poradci
  7. poskytovatelé SMS služeb (např. SMSbrána)
  8. poskytovatelé IT služeb
  9. hodnotící služba Heureka pouze v případě, pokud zákazník poskytne souhlas
  10. případně další poskytovatelé zpracovatelských služeb, softwaru nebo aplikací, které však nejsou v současné době společností Lentiamo s.r.o. používány.

  Lentiamo s.r.o. si v těchto kategoriích vyhrazuje právo pověřit další třetí osoby.

  Všechny třetí strany jsou zavázány tak, že:

  1. Každá třetí strana může používat údaje pouze v rámci účelu, pro který údaje obdržela.
  2. Žádná třetí strana nemůže používat údaje pro své vlastní účely.

  S výjimkou některých z výše zmíněných poskytovatelů nepředáváme žádná osobní data do třetích zemí.

  Zavedli jsme vhodné a přiměřené záruky, abychom zabezpečili, že přenos dat do příslušné třetí země bude bezpečný a v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

  Společnost Lentiamo s.r.o. v zásadě zasílá osobní údaje pouze do zemí, kde je platné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti ochrany. V případě Spojených Států Amerických musí příjemci dat především splňovat podmínky programu Privacy Shield. Pokud tomu tak není, přenos dat se řídí Standardními smluvními doložkami ve smyslu článku 46 odst. 2 písm. c) GDPR, které vypracovala Evropská komise.

  Na požádání vám zašleme kopii těchto záruk, pokud zpracováváme nebo jsme zpracovávali vaše osobní data v těchto třetích zemích.

 3. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailového dotazníku v rámci hodnotících služeb, do nichž je náš e-shop zapojen. Ten vám zašleme krátce poté, co u nás nakoupíte, pokud s tímto nevyjádříte nesouhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme daného zpracovatele, který hodnotící službu provozuje; tomu pro tyto účely můžeme předávat zejména informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Tento postup je umožněný na základě našeho oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písmeno f) Nařízení.
 4. Pokud si u nás zapomenete košík s nákupem, pošleme vám jeho shrnutí na emailovou adresu, abyste se k němu mohli vrátit, až se vám to bude víc hodit. Pokud o tyto upozornění nestojíte, klikněte na odhlašovací odkaz v emailu.

  Tento postup je umožněn na základě našeho oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

 5. Pokaždé když vstoupíte na webovou stránku, stránka automaticky uloží takzvaný server log file. Tento soubor obsahuje základní informace o provozu stránky. Tyto data jsou využívány výhradně pro zabezpečení bezproblémového provozu stránky a pro zlepšování naší nabídky.

  Jedná se o náš oprávněný zájem, který obstojí test vyvažování zájmů obou stran a je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Všechna takto zpracovaná data budou vymazána nejpozději 30 dnů po ukončení poslední návštěvy webové stránky.

 6. Podle Nařízení máte, coby kupující, právo:
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – výmaz provedeme, pokud tento výmaz není v rozporu s ustanoveními tohoto článku a oprávněnými zájmy naší společnosti,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě, že spotřebitel nebo podnikatel kontaktuje prostřednictvím emailové pošty zákaznický servis prodávajícího, souhlasí, že může být kontaktován ze strany zákaznického servisu prodávajícího za účelem zjištění spokojenosti se službami zákaznického servisu prodávajícího.