Naše zboží můžete vyzvednout nedaleko vaší lokality ve výdejních místech

4,9/5 Hodnocení

Přihlášení

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Společnost Internet Lentiamo s.r.o. je registrovaným správcem osobních údajů, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.

Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu pro potřeby bezproblémového doručení zboží.

Společnost Lentiamo s.r.o. byla Úřadem pro ochranu osobních údajů zaregistrována pod číslem: 00033348.