Naše zboží můžete vyzvednout nedaleko vaší lokality ve výdejních místech

4,9/5 Hodnocení

Přihlášení

Souhlas se zpracováním osobních dat pro hodnotící služby

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Lentiamo s.r.o., se sídlem Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 14226, IČ: 261 04 784 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“) zpracovávala Vaše osobní údaje, které budou dále zpracovány poskytovatelem obsahu internetové stránky https://www.heureka.cz/, dále jen „Zpracovatel.“
 2. Zpracovány budou následující kategorie osobních údajů:
  • ID produktu
  • emailová adresa
  • křestní jméno
 3. Účelem zpracování je zpětné hodnocení recenzí, aby mohlo docházet k vylepšení služeb poskytovaným zákazníkům Správce.

Průběh hodnocení

 1. Po zakoupení produktu Správce obdržíte emailem pozvánku k hodnocení nákupu. Vaše rozhodnutí hodnotit je čistě dobrovolné.
 2. Informace poskytnuté v rámci hodnocení nákupu budou zpracovány i spravovány Zpracovatelem jakožto poskytovatelem obsahu výše zmíněné internetové stránky. Zpracování a spravování těchto dat se řídí ustanoveními Zpracovatele.
 3. V případě, že se rozhodnete zakoupené zboží hodnotit, dáváte souhlas se zveřejněním recenze a Vašeho křestního jména na internetové stránce Správce.

Závěrečná ustanovení

 1. Tento souhlas může být kdykoliv odvolán, například zasláním emailu nebo dopisu na tyto kontaktní adresy.
 2. Výše zmíněné zpracování osobních údajů je prováděno Správcem a Zpracovatelem, osobní údaje však mohou v budoucnu zpracovávat i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 3. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.