Naše zboží můžete vyzvednout nedaleko vaší lokality ve výdejních místech

4,9/5 Hodnocení

Přihlášení

Souhlas se zpracováním osobních dat pro hodnotící služby

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Lentiamo s.r.o., se sídlem Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 14226, IČ: 261 04 784 (dále jen „Správce“), aby v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen “Nařízení”) zpracovávala Vaši emailovou adresu.
 2. Účelem zpracování je zpětné hodnocení recenzí, aby mohlo docházet k vylepšení služeb poskytovaným zákazníkům Správce.

Průběh hodnocení

 1. Po zakoupení produktu Správce obdržíte emailem od Správce pozvánku k hodnocení nákupu na internetové stránce https://www.zbozi.cz/ (dále jen “Hodnotící služba”). Vaše rozhodnutí hodnotit je čistě dobrovolné.
 2. Informace poskytnuté v rámci hodnocení nákupu budou zpracovány i spravovány Hodnotící služnou jakožto poskytovatelem obsahu výše uvedené internetové stránky. Zpracování a spravování těchto dat se řídí ustanoveními Hodnotící služby.

Závěrečná ustanovení

 1. Tento souhlas může být kdykoliv odvolán, například zasláním emailu nebo dopisu na tyto kontaktní adresy.
 2. Výše zmíněné zpracování osobních údajů je prováděno Správcem a Hodnotící službou, osobní údaje však mohou v budoucnu zpracovávat i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 3. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.