Naše zboží můžete vyzvednout nedaleko vaší lokality ve výdejních místech

Přihlášení

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zveřejněním komentáře

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Lentiamo s.r.o., sídlem Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 14226, IČ: 261 04 784 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala zpracovávala vaše následující osobní údaje:
  • emailová adresa uživatele za účelem odeslání upozornění o reakci Správce,
  • jméno a příjmení, přičemž dojde ke zpracování a zveřejnění ve formě jména a prvního písmene příjmení, pokud se bude jednat o osobní údaj,
  • případné další osobní údaje, které jsou v komentáři uvedeny

  (dále jen „Osobní údaje“).

 2. Výše uvedené Osobní údaje je možné zpracovat na základě vámi uděleného souhlasu a budou zpracovány za účelem reagování Správce na komentář a zveřejnění komentáře a reakce Správce na něj. Důvodem pro zveřejnění je vylepšení orientace zákazníků ve zboží, jeho parametrech a vhodnosti pro konkrétní použití, které bude dosáhnuto tím, že návštěvníci webu budou mít přehled o položených dotazech, reakcích a odpovědí na nich.
 3. Jakmile Správce zveřejní odpověď na Váš komentář, obdržíte upozornění na Vaši emailovou adresu.
 4. Doba zpracování emailové adresy je 3 měsíce. Po uplynutí této doby dojde ke smazání emailové adresy pro výše uvedený účel a již nebude možné identifikovat odesílatele.
 5. Ostatní Osobní údaje budou zpracovány a zveřejněny na dobu neurčitou.
 6. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. V případě, že Vámi přidaný komentář obsahuje citlivý osobní údaj („zvláštní kategorii osobních údajů“), udělujete tímto svůj výslovný souhlas s jeho zpracováním a zveřejněním.
 7. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu privacy@lentiamo.com nebo dopisu na adresu společnosti.
 8. Pokud bude samotný komentář obsahovat osobní údaje, bude jejich následovné zpracování probíhat na základě oprávněného zájmu na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Oprávněným zájmem Správce je zlepšení orientace zákazníků v nabízeném zboží nebo službách.
 9. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, Osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i případní poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, kterými jsou:
  1. Poskytovatel softwaru určeného k administraci e-mailových dotazů Groove;
  2. Poskytovatel softwaru určeného pro mailovou komunikaci Mailgun;
  3. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 10. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • vznést proti zpracování na základě oprávněného zájmu Správce námitku,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.