Naše zboží můžete vyzvednout nedaleko vaší lokality ve výdejních místech

4,9/5 Hodnocení

Přihlášení

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem vyšetření u očního lékaře

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Lentiamo s.r.o. se sídlem Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, IČ 261 04 784, zapsané u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 14226, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“) zpracovávala následující osobní údaje:
  • Jméno;
  • Příjmení;
  • E-mailovou adresu;
  • Telefonní číslo;
  • Údaj o důvodu a termínu návštěvy očního lékaře.
 2. Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a údaj o důvodu a termínu návštěvy očního lékaře budou zpracovány za účelem zařazení umožnění komunikace mezi očním lékařem a vámi. Vámi udělené osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání zpracování také za účelem připomenutí další návštěvy očního lékaře a možnosti zakoupení kontaktních čoček na našem e-shopu.
 3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 3 let od zaslání požadavku na kontaktování očního lékaře.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Lentiamo s.r.o., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  1. Jednotlivá aplikační střediska očního lékaře;
  2. Poskytovatel softwaru určeného k administraci e-mailových dotazů Groove;
  3. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 5. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek vymazání z databáze určené k uchovávání daných kontaktů.
 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud tento výmaz není v rozporu s ustanoveními tohoto článku a oprávněnými zájmy naší společnosti,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.