Letní výprodej slunečních brýlí!

Přihlášení

Glaukom (zelený zákal): příčiny, příznaky a léčba

Glaucoma

Pravděpodobně znáte šedý zákal, dobře známé oční onemocnění. Ale víte, co je to glaukom (zelený zákal), nebo jste jím případně sami postiženi? Přečtěte si o něm více zde.

Co je to glaukom a co ho způsobuje?

Zelený zákal, odborně glaukom, je oční onemocnění. Může mít různé příčiny, ale často je vyvolán vysokým tlakem v oku nebo poruchou prokrvení oka. V průběhu onemocnění může dojít k poškození zrakového nervu, které je nevratné, a pokud se neléčí, může vést až ke slepotě. Glaukom je jedním z nejrozšířenějších očních onemocnění ve Spojeném království.

Jak bylo uvedeno výše, příčiny glaukomu jsou různé, ale nejčastěji je toto onemocnění způsobeno vysokým nitroočním tlakem.

Nitrooční tlak vzniká v očních komorách, které jsou naplněny vodním mokem. Vodní mok, který proudí mezi čočkou a rohovkou, se vytváří v řasnatém tělese oka. Odtud proudí ze zadní komory oka do přední komory a poté opouští oční komory takzvaným Schlemmovým kanálem.

Jedná se o nepřetržitý proces, který zásobuje čočku a rohovku důležitými živinami. Ve zdravém oku zajišťuje tato cirkulace stálý tlak s normálními hodnotami mezi 10 a 21 mmHg. Pokud je však cirkulace narušena nebo vodní mok nemůže plně odtékat, vede to ke zvýšení nitroočního tlaku s hodnotami od 24 mmHg.


Glaucoma eye

Zvýšený nitrooční tlak může způsobit poškození nervových vláken zrakového nervu. Čím je váš zrakový nerv odolnější, tím je poškození menší.

Prokrvení zrakového nervu je jedním z faktorů, které určují, zda je vaše oko náchylné ke vzniku glaukomu, či nikoli. Pokud je prokrvení dobré, lze vysoký nitrooční tlak tolerovat. Glaukom však může vzniknout i při normálním očním tlaku v důsledku špatného prokrvení. Pokud je nedostatečný, nejsou nervové buňky zásobovány dostatečným množstvím živin a kyslíku.

Existují i další příčiny glaukomu, například sekundární poškození v důsledku zánětu nebo úrazu. V několika případech může být glaukom také vrozený nebo přítomný od narození. V takovém případě se nazývá sekundární glaukom, pokud je způsoben již existujícím onemocněním.

Můžete nosit kontaktní čočky, když máte glaukom??

Ano, lidé s glaukomem mohou nosit kontaktní čočky, pokud to jejich lékař povolí. Existují například určité typy očních kapek určených ke snížení očního tlaku, které se nesmí používat v kombinaci s kontaktními čočkami. Tyto typy očních kapek vyžadují lékařský předpis, proto byste se o této léčbě měli poradit se svým lékařem.

Pokud nemáte žádné problémy s pravidelným nošením kontaktních čoček, přestože trpíte glaukomem, měli byste být schopni je nosit.

Jaké jsou nejčastější druhy glaukomu?

  • U glaukomu s normálním napětím nedochází k poškození zrakového nervu v důsledku zvýšeného nitroočního tlaku, ale v důsledku poruchy průtoku krve.
  • Při glaukomu s uzavřeným úhlem je zablokován odtok vodního moku, což vede k okamžitému zvýšení nitroočního tlaku. Glaukom s uzavřeným úhlem se objevuje náhle a může mít bolestivé příznaky. Tento stav je také znám jako glaukomový záchvat.
  • Glaukom s otevřeným úhlem je nejčastějším typem a pacient si ho často nevšimne. V důsledku zablokovaného odtoku vodnatého moku se zvyšuje nitrooční tlak a vede k chronickému vysokému tlaku v oku, který pomalu poškozuje zrakový nerv.

Co je vrozený a dětský glaukom?

Glaukom u dětí je vzácný, ale má dlouhodobé negativní důsledky, pokud není včas diagnostikován. V důsledku abnormálního vývoje, anomálií v oční bulvě a jejích jemných strukturách, se může dokonce vyvíjet během těhotenství.

Primární glaukom se u dětí může vyvinout okamžitě po narození až do věku 3 let, v tomto případě se nazývá vrozený glaukom. Pokud se vyvíjí mezi 3. a 10. rokem věku, nazývá se dětským glaukomem.

Vrozený glaukom představuje jedinečný klinický obraz, který jej odlišuje od ostatních typů glaukomu – dítě je neklidné, vyhýbá se světlu (fotofobie), raději nechává oči zavřené, tře je, má hojné slzy a rohovka postupně ztrácí průhlednost. Oční bulvy jsou neobvykle zvětšené a děti s vrozeným glaukomem mají působivě velké oči.

Diagnoza je stanovena po vyšetření očního pozadí, zhodnocení exkavace zrakového nervu a biometrickém vyšetření oka. Vzhledem k věku pacientů se tyto testy často provádějí v celkové anestézii.

Jak glaukom ovlivňuje každodenní život?

how people with glaucoma see

Pokud netrpíte závažnými příznaky, budete stále schopni zvládat každodenní život. Jakmile se poškození zrakového nervu zvýrazní, může dojít k poškození zraku, jak je vidět na obrázcích výše. Obrázek A představuje normální vidění, zatímco obrázek B znázorňuje, jak může člověk vidět při glaukomu.

Rizika spojená s glaukomem se zvyšují se zhoršujícím se viděním. Například se může začít objevovat klopýtání při chůzi a schopnost pokračovat v řízení bude omezená nebo nemožná. V závažných případech mohou být pacienti odkázáni na další pomoc. Obavy z úplné ztráty zraku mohou být bohužel také nepříjemné.

Jaké jsou symptomy glaukomu?

Příznaky se liší v závislosti na typu glaukomu. Jedinci často po dlouhou dobu nepozorují žádné příznaky. Glaukomu si mohou všimnout až po letech, kdy se objeví problémy se zrakem, například černé skvrny nebo tmavý závoj na okraji zorného pole. Čím je glaukom závažnější, tím se zorné pole zmenšuje. Neléčený glaukom může vést až k úplné slepotě. Poté již není možné zrak obnovit.

Glaukom s uzavřeným úhlem může způsobit glaukomový záchvat. Ten je často spojen s akutní poruchou vidění, silnými bolestmi hlavy, nevolností nebo zarudlýma očima. Glaukomový záchvat je urgentní stav a měl by být okamžitě ošetřen očním lékařem. K omezení průběhu výpadku zorného pole jsou nutné pravidelné návštěvy oftalmologa. Seznámí vás s různými způsoby léčby.

Jak můžete diagnostikovat glaukom?

Existují různé způsoby identifikace glaukomu. Z uvedených faktorů je velmi důležitá rodinná anamnéza, kterou je nutné s očním lékařem zkonzultovat nejdříve.

Následuje sledování různých parametrů prostřednictvím specializovaných vyšetření – kontrola nitroočního tlaku, měření tloušťky rohovky a vyšetření periferního vidění. Stav optického nervu je prvořadý a měl by být zkoumán pomocí nejvhodnějších metod.

Nejoblíbenější metodou je Goldmanova metoda, která poskytuje velkou přesnost. Používá se při ní speciální hranol namontovaný na biomikroskopu, barvící látka a lokální anestetikum.

Navíc, genetické studie nám umožňují identifikovat pacienty, kteří nesou genetické faktory odpovědné za vývoj glaukomu, aby mohli být pečlivě sledováni a zahájit léčbu v rané fázi, aby se zachoval zrak.

Jaké jsou možnosti léčby?

Poškození způsobené glaukomem bohužel nelze vyléčit, ale včasná léčba může omezit poškození a zpomalit progresi onemocnění. Proto je vhodné nechat si pravidelně vyšetřovat oči odborníkem.

Ještě předtím, než se u vás projeví příznaky, může lékař glaukom odhalit a okamžitě zahájit léčbu. Při každém běžném vyšetření vám bude změřena zraková ostrost a nitrooční tlak a zkontrolováno zorné pole. Při podezření na glaukom bude vyšetřen také váš zrakový nerv. Pomocí nejmodernějšího vybavení, jako je štěrbinová lampa, se může oční lékař podívat na váš zrakový nerv zblízka. Po vyšetření bude schopen určit, jak dalece váš glaukom pokročil.

Pokud je nitrooční tlak zvýšený, zkontroluje se také komorový úhel. Pokud je narušen odtok vodnatého moku, často se používají oční kapky. Pokud léky a oční kapky nepřinášejí dostatečný efekt, lze odtok vodnatého humoru opět normalizovat chirurgickým zákrokem. Laserová léčba nebo chirurgický zákrok vytvoří další odtokový kanál pro vodní mok nebo zvětší stávající kanál. Normalizace tlaku odlehčí zrakovému nervu, a tím oddálí nebo zastaví postupnou ztrátu zraku.

Jaké jsou rizikové faktory glaukomu?

Glaukom může postihnout každého. Existuje však několik faktorů, které přispívají ke zvýšenému riziku:

  • silně zvýšený nitrooční tlak
  • pokročilý věk
  • předpoklady v rodině
  • krátkozrakost
  • cukrovku
  • onemocnění oběhového systému

Chcete se dozvědět více o dalších příčinách podrážděných očí? Přečtěte si našeho Lentiamo průvodce onemocněním očí, kde se dočtete o problémech jako:


 

Zdroj:

Woche des Sehens, https://www.woche-des-sehens.de/…deutschland/#c502

National Library of Medicine, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4206382/