800 114 118

Volejte zdarma (po–pá: 8–18)

Přihlášení

Glaukom (zelený zákal)

Glaucoma explained

Glaukom označuje skupinu očních chorob, které poškozují zrakový nerv, jehož zdraví je pro dobrý zrak zásadní. Toto poškození je často způsobeno neobvykle vysokým tlakem v oku. Glaukom je jednou z hlavních příčin slepoty u lidí starších 60 let.

Přinášíme Vám rozhovor s oftalmoložkou Dr Mayou Minevou, která nám představila glaukom podrobněji a vysvětlila také možnosti léčby. Přečtěte si více o klíčových informacích, které nám poskytla, abychom se chránili před glaukomem!

Co je glaukom?

Dr. Mineva zdůrazňuje, že glaukom zužuje vizuální horizont velmi pomalu. Takzvaná „slepá místa“ se zpočátku vyskytuje pouze na okraji zorného pole. Glaukom je však druhou nejrozšířenější příčinou nevratné slepoty po celém světě.

To proto, že glaukom patří do skupiny neurodegenerativních chorob. To znamená, že poškození zrakového nervu způsobuje trvalou ztrátu zraku – vizuální informace nepřecházejí z očí do mozku.

Je velice znepokojující, že lidé, kteří mohou být touto chorobou vážně postiženi, si obvykle neuvědomují, že se její stav vyvíjí.

Existují dva hlavní typy glaukomu- primární glaukom s otevřeným úhlem (POAG) a primární glaukom s uzavřeným úhlem (PACG). Bez ohledu na jeho formu, zhoršuje glaukom kvalitu života a schopnost pacientů vyrovnat se s každodenními úkony. Je proto důležité, aby lidé, kteří mohou být touto chorobou ohroženi, pravidelně navštěvovali oftalmologa.

Poraďte se, prosím, se svým očním lékařem, pokud si všimnete abnormalit na vašem zraku, vašich očích a celkové pohodě nebo pokud se u vaší rodiny již glaukom vyskytl. 

Jak můžete diagnostikovat glaukom?

Dr Maya Mineva uvádí různé způsoby identifikace glaukomu.

Z uvedených faktorů je velmi důležitá rodinná anamnéza, kterou je nutné s očním lékařem zkonzultovat nejdříve.

Následuje sledování různých parametrů prostřednictvím specializovaných vyšetření – kontrola nitroočního tlaku, měření tloušťky rohovky a vyšetření periferního vidění. Stav optického nervu je prvořadý a měl by být zkoumán pomocí nejvhodnějších metod.

Nejoblíbenější metodou je Goldmanova metoda, která poskytuje velkou přesnost. Používá se při ní speciální hranol namontovaný na biomikroskopu, barvící látka a lokální anestetikum.

Navíc, genetické studie nám umožňují identifikovat pacienty, kteří nesou genetické faktory odpovědné za vývoj glaukomu, aby mohli být pečlivě sledováni a zahájit léčbu v rané fázi, aby se zachoval zrak.

Glaukom v kostce: Glaukom ovlivňuje zrakový nerv a při neléčení může vést k trvalé slepotě. Pravidelné kontroly a včasná detekce mohou zabránit zhoršení oční choroby. Můžete glaukom léčit pomocí očních kapek, laserového ošetření a chirurgickým zákrokem. Cílem léčby je zabránit dalšímu poškození.

Co je primární glaukom s otevřeným úhlem (POAG)?

Dr. Maya Mineva zdůrazňuje, že glaukom s otevřeným úhlem je běžný u pacientů starších 40 let. Není charakterizován specifickými příznaky – nitrooční tlak roste pomalu a bezbolestně. Pacienti si většinou uvědomují, že ztrácí zrak, až tehdy, když dosáhnou extrémních stádií onemocnění, kdy je zranění nevratné. POAG nelze vyléčit, ale s vhodnou a včasnou terapií může být jeho vývoj kontrolován a omezen. Skupina pacientů postižených jedním nebo více rizikovými faktory může být identifikována například podle věku, etnického původu, genetických faktorů a myopie.

Co je primární glaukom s uzavřeným úhlem (PACG)?

Na rozdíl od primárního glaukomu s otevřeným úhlem, který je pomalý a asymptomatický, je projev glaukomu s uzavřeným úhlem dramatický a jeho nástup v pacientově životě je bolestivý.

Vyšetření oftalmologem je nutné podstoupit za přítomnosti jednoho nebo více z těchto příznaků: bolest, zarudnutí očí, bolest hlavy, zvracení a barevné kruhy kolem světel. Čím dříve symptomy začnete řešit a stihnete tak učinit, než vysoký tlak trvale poškodí zrakový nerv, tím větší je šancem že váš zrak může být zachráněn.

Co znamená sekundární glaukom?

Zatímco příčiny vývoje primárního glaukomu mohou zůstat do značné míry nejasné, sekundární glaukom je důsledkem specifických předchozích očních problémů. Může to být způsobeno zánětlivými, degenerativními a nádorovými procesy v oku a také je možný výskyt po operaci. Sekundární glaukom je velmi diverzifikovaná kategorie, ve které lze rozlišovat dvě hlavní skupiny – sekundární glaukom s otevřeným komorovým úhlem a sekundární glaukom s uzavřeným komorovým úhlem.

Co je vrozený a dětský glaukom?

Naše oční lékařka Dr. Maya Mineva vysvětluje, že glaukom u dětí je vzácný, ale má dlouhodobé negativní důsledky, pokud není včas diagnostikován. V důsledku abnormálního vývoje, anomálií v oční bulvě a jejích jemných strukturách, se může dokonce vyvíjet během těhotenství.

Primární glaukom se u dětí může vyvinout okamžitě po narození až do věku 3 let, v tomto případě se nazývá vrozený glaukom. Pokud se vyvíjí mezi 3. a 10. rokem věku, nazývá se dětským glaukomem.

Vrozený glaukom představuje jedinečný klinický obraz, který jej odlišuje od ostatních typů glaukomu – dítě je neklidné, vyhýbá se světlu (fotofobie), raději nechává oči zavřené, tře je, má hojné slzy a rohovka postupně ztrácí průhlednost. Oční bulvy jsou neobvykle zvětšené a děti s vrozeným glaukomem mají působivě velké oči.

Diagnoza je stanovena po vyšetření očního pozadí, zhodnocení exkavace zrakového nervu a biometrickém vyšetření oka. Vzhledem k věku pacientů se tyto testy často provádějí v celkové anestézii.

Přes systematické používání očních kapek, je definitivní léčba glaukomu chirurgická.

Zákrok provedený v rané fázi onemocnění, poskytuje šance na udržení uspokojivého stavu zraku.

Komentáře

    Žádný dotaz...

    Údaje označené * jsou povinné