Naše zboží můžete vyzvednout nedaleko vaší lokality ve výdejních místech

Přihlášení

Co to znamená být slepý?

Jakub Odcházel, DiS.

Z lékařského hlediska zkontroloval/a Jakub Odcházel, DiS., Vedoucí sítě optik , dne 8. 11. 2023. Napsal/a Lentiamo

Obsah

Legální slepota je termín používaný vládami pro označení určitého stupně poškození zraku. V mnoha zemích může být zraková ostrost 6/60 nebo horší kvalifikována jako legální slepota. Tato hodnota často slouží jako hranice pro získání různým příspěvků a podpůrných služeb.

V tomto článku se dozvíte, co znamená být nevidomý, a seznámíte se s různými kritérii, která definují tento typ zrakového postižení. 

Definice legální slepoty

Legální slepota je termín, který označuje zákonem uznaný stupeň zrakového postižení. Osoba, která je právně uznaná jako nevidomá, má výraznou ztrátu zraku, kterou nelze korigovat nad určitou míru brýlemi, kontaktními čočkami nebo jinými zrakovými pomůckami.

Naproti tomu absolutní nebo úplná slepota znamená úplnou ztrátu schopnosti vnímat světlo. Osoba, která je úplně slepá, nemá funkční zrak a při orientaci v prostředí se pravděpodobně spoléhá především na jiné smysly, jako jsou sluch a hmat.

Podle definice Světové zdravotnické organizace existují různé stupně zrakového postižení při zhoršeném vidění na dálku.1 Oční specialisté berou v úvahu kombinaci zrakové ostrosti a dalších faktorů životního stylu, než člověka označí za nevidomého. Údaje o zrakovém postižení slouží jako jedno z vodítek pro stanovení diagnózy.

 • Mírná - zraková ostrost horší než 6/12 až 6/18
 • Středně těžká - zraková ostrost horší než 6/18 až 6/60
 • Těžká - zraková ostrost horší než 6/60 až 3/60
 • Slepota - zraková ostrost horší než 3/60

Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje slepotu jako zrakovou ostrost menší než 3/60 na lepším oku, a to i s použitím korekčních čoček.2 V mnoha zemích můžete být legálně slepí , pokud je vaše zraková ostrost 6/60 nebo horší. Kromě zrakové ostrosti bere váš specialista při určování slepoty v úvahu i další faktory, jako jsou případné probíhající korekční operace nebo léčba očí.

Kritéria legální slepoty

V některých zemích se můžete zaregistrovat jako nevidomý, pokud je vaše zraková ostrost 6/60 nebo horší (v Severní Americe se uvádí 20/200).

První číslo je vzdálenost, ze které čtete graf. Druhé číslo je vzdálenost od grafu, ve které by osoba s „normálním“ zrakem jasně viděla stejné údaje. Za dokonalé vidění se považuje 6/6 (20/20). Pokud máte zrak 6/60, vidíte jasně ze vzdálenosti 6 metrů (20 stop) něco, co osoba s perfektním zrakem vidí na větší vzdálenost 60 metrů (200 stop).

Jak se testuje slepota

Testování na legální slepotu začíná vyšetřením očí kvalifikovaným očním lékařem. Obecně platí, že odborník bude brát v úvahu dva hlavní faktory: zrakovou ostrost a zorné pole. 

Zraková ostrost

Zraková ostrost je jedním z hlavních kritérií, která se používají k určení slepoty. Je to přímé měření ostrosti centrálního vidění člověka a jeho schopnosti vidět detaily. Obvykle se testuje pomocí standardní Snellenovy oční tabulky, která je zobrazena níže.

snellen chart

Zorné pole

Zorné pole je dalším důležitým kritériem, které se používá k určení slepoty. Zorným polem se rozumí to, co člověk vidí na okraji svého zorného pole, když se dívá přímo před sebe, aniž by hýbal očima. Test zorného pole měří, do jaké míry může osoba vidět kolem sebe.

Pro rychlou kontrolu zrakové ostrosti může být užitečné provést online oční test. Jen si uvědomte, že pouze kvalifikovaný odborník může určit, zda vaše zraková vada splňuje příslušná kritéria pro stanovení nevidomosti. 

Jaké to je být nevidomý?

Většina nevidomých má určitou úroveň funkčního vidění. Někteří legálně nevidomí lidé mohou vykonávat úkoly, jako je čtení a práce, s použitím adaptačních pomůcek. Jiní mohou být schopni vnímat pouze převážně stíny, barvy, tvary a obrysy.

Legální slepota má široké spektrum a to, co kdo vidí, je velmi individuální. Osvětlení, denní doba a faktory prostředí mohou také vidění ovlivnit. Následný dopad na kvalitu života jednotlivce je pokažé jiný. 

Jaký je rozdíl mezi nevidomostí a slabozrakostí?

Zrakové postižení je široký pojem, který označuje jakýkoli typ ztráty zraku a může se pohybovat od mírné až po těžkou. Může být způsobeno různými stavy, jako jsou refrakční vady, šedý zákal, glaukom, diabetická retinopatie a makulární degenerace. Postiženo může být jedno nebo obě oči, což má za následek sníženou ostrost, rozmazané vidění nebo ztrátu periferního vidění.

Na druhou stranu legální slepota je specifický termín používaný vládami a úřady. Být právně stanovený nevidomý opravňuje jedince v mnoha zemích k získání určitých výhod a služeb.

Čtení Braillova nápisu

Nezapomeňte, že ne každý nevidomý bude potřebovat nebo používat hmatové systémy psaní, jako je Braillovo písmo, jak je znázorněno výše. Záleží na konkrétním člověku, jeho preferencích a potřebách.

Příčiny slepoty

Mezi příčiny slepoty mohou patřit zdravotní onemocnění, infekce a úrazy. Výrazné zrakové postižení může být přítomno již při narození nebo se projeví v průběhu času. Toto jsou hlavní příčiny slepoty podle WHO.3:

 • věkem podmíněná makulární degenerace
 • katarakta
 • diabetická retinopatie
 • glaukom
 • nekorigované refrakční vady

Řešení slepoty

V mnoha zemích může přidělení statusu jako nevidomý poskytnout různé výhody. Ty mohou zahrnovat například finanční pomoc nebo důchody, přístup k podpůrným službám, zdrojům a ubytování. Speciální vzdělávací programy, pracovní školení a asistenční technologie, jako jsou čtečky obrazovky nebo lupy, vám mohou pomoci snadněji se orientovat v každodenním životě.

Je důležité si uvědomit, že právě proto, že zrak osoby může dosáhnout hranice nevidomosti, je oficiální diagnóza osobní volbou a je dobrovolná. Maximalizace nezávislosti osoby tím, že se jí umožní přístup ke službám a výrobkům, je hlavní výhodou právního stanovení nevidomou osobou.

Často kladené otázky

Jaký předpis stanovuje slepotu?

Zraková ostrost 6/60 (20/200) nebo horší je ve většině zemí považována za slepotu. Člověk se zrakem 6/60 nevidí jasně na vzdálenost šesti metrů (20 stop) předmět, který člověk se standardním zrakem vidí na 60 metrů (200 stop) 

Jaké nejvyšší hodnoty mohou být na předpisu?

Obecně platí, že maximální dioptrie, které lidé potřebují, se pohybují v rozmezí kontaktních čoček od -18.00 pro krátkozrakost a +12.50 pro dalekozrakost. Často jsou však k dispozici kontaktní čočky v dioptriích od -20.00 do +20.00. Předpisy na brýle se mohou pohybovat v rozmezí od -20.00 do +12.00.

Závěrem od Lentiamo

Závěrem lze říci, že slepota je termín používaný lékařskou komunitou a vládami k definování určitého stupně zrakového postižení. Registrace legální slepoty se může v jednotlivých zemích lišit a rozsah ztráty zraku se u jednotlivých osob liší.

Legální slepota může také představovat velkou výzvu. Pokroky v oblasti technologií, podpůrných služeb a inkluzivních politik však mohou zlepšit příležitosti a kvalitu života osob se zrakovým postižením.

Přečtete si více

Chcete se dozvědět více o běžných poruchách zraku?


Sources

1, 2, & 3. World Health Organization, Blindness and vision impairment

Nenechte si ujít nic důležitého.

Přihlaste si náš e-mailový zpravodaj!

Komentáře

  Žádný dotaz...

  Údaje označené * jsou povinné

  Nejprodávanější produkty